• Snabb leverans
  • Brett sortiment
  • Frakt 29 kr

Från bondgård till tallrik, hur når salmonella ditt kök?

Publicerad 2024-03-14 23:22 av Nordictest
Från bondgård till tallrik, hur når salmonella ditt kök?

En av de allra vanligaste matburna sjukdomarna är den som kallas för Salmonellos. Den orsakas av salmonellabakterien som kan ta sig till våra kök via mat och vatten. Om du smittas av salmonella så kan du få symtom som diarré, feber och magsmärtor. Men hur tar sig salmonellan från bondgården till din tallrik? Kommer den ens från bondgården?

Processen innefattar flera steg så det är inte så enkelt att salmonella alltid kommer från platsen där maten eller drycken först producerades. Men för exemplets skull ska vi ta en titt på hur salmonella kan ta sig från bondgården till din tallrik.

Det börjar på bondgården

Långt innan du ens tänker tanken om att ta ett mag- och tarmtest för att kolla om du har fått salmonella så ska du veta att smittan finns i tarmfloran i ett djur som bor på en bondgård. Fåglar, nötkreatur och grisar kan helt naturligt ha salmonella i sin tarmflora utan att vara sjuka. Ditt husdjur kan också bära på smittan utan symtom.

Bakterien leder inte alltid till sjukdom hos djuret så det kan vara svårt för bonden att veta vilket djur som bär på den. Men bakterien stannar inte i djurets tarmsystem. Den kan ta sig vidare via avföring till omgivningen. Det innebär att salmonellabakterierna kan nå vatten, foder och utrustning på gården.

Här är exempel på hur salmonella kan spridas från olika djur:

Källa
Spridning
Fjäderfä (kyckling, kalkon)
Direkt kontakt med djurens avföring eller kontaminerade ytor, förorenat vatten.
Nötkreatur
Kontakt med kontaminerad gödsel eller genom förorenat kött under slaktprocessen.
Svin Genom förorenat foder, vatten eller direkt kontakt med djurens avföring.
Ägg Från kontaminerade höns till äggets inre eller på äggskalet.
Frukt och grönsaker Från jord förorenad med djurspillning eller förorenat bevattningssystem.
Nötter och frön Under förädlingsprocessen från förorenade källor eller under hantering.
Husdjur (reptiler, små gnagare) Direkt kontakt med djuren eller deras miljö, särskilt utan god handhygien.

Notera hur spridningen kan ske till matprodukter som du kanske inte ens tänker på som källor till salmonella som frukt och grönsaker. Detta visar oss hur viktigt det är med god hygien och korrekt hantering av mat såväl som djur för att minska risken för spridning.


Salmonella under skörd och förpackning

När vi tar en titt på frukt och grönsaker så är det alltså så att salmonellan kan ta sig till den här typen av matvaror via jord som har kontaminerats med spillning från djur. Om gödsel innehåller salmonellabakterier så kan dessa alltså komma med frukt och grönsaker då de skördas.

Dessutom kan vatten med salmonella som används för att vattna i grönsakslandet också bidra till spridningen. Om skörd och förpackning av frukt och grönsaker sker med dålig hygien så kan bakterien på detta vis ta sig till butiken och sedan vidare till ditt kök!

Salmonella under transport och distribution

Men det är inte bara då matvaror förpackas som salmonella kan komma med. Smittan kan också ta sig till livsmedel under transport och distribution. Salmonellabakterier trivs där det är varmt. Om livsmedel inte är väl kylda under transport kan smittan snabbt sprida sig. På så vis kan en större del av lasten komma fram med salmonella än vad som hade varit fallet om hanteringen hade varit med rätt temperatur.

Salmonella i butiken och köket

I en butik kan salmonella spridas mellan olika matvaror om de kommer i direkt kontakt med varandra. Det kan till exempel vara så att ett rått livsmedel kommer i kontakt med tillagad mat och på så vis sprider smittan vidare till konsumenter.

Det är med andra ord otroligt viktigt att butiker har tydliga rutiner för hur livsmedel ska hanteras. Hygien borde vara en självklarhet men också hur man låter olika typer av livsmedel förpackas och förvaras.

I ditt kök är det du som har det största ansvaret. När maten väl har kommit hem till dig så kan korrekt hantering i ditt kök eliminera ytterligare spridning och sjukdom.


Du bör vara noga med att:

  • Tvätta händerna
  • Rengöra köksredskap
  • Hålla arbetsytor rena inför och efter kontakt med råa livsmedel
  • Inte använda samma redskap för råa och tillagade livsmedel

Med god rutin i ditt kök så kan du faktiskt mota salmonellan i dörren. Trots att smittan har tagit sig hela vägen från bondgården till ditt kök så kan du alltså se till att det inte blir någon magsjuka hos er!

Förebyggande åtgärder på väg från bondgård till ditt kök

Precis som med alla andra smittor så är förebyggande åtgärder ett måste för att hålla smittorisken i schack. 

På bondgården

Här går det att jobba med en strikt hygienpraxis. Djurens hälsa bör kontrolleras regelbundet och dessutom går det att utföra tester för att se om smittan finns på bondgården.

Under skörd och vid förpackning

Under skörd är det viktigt att hantera frukter och grönsaker på ett hygieniskt vis. På så vis går det att förhindra att smittan sprids.

Under transport och distribution

Det är viktigt att transport och distribution sker med rätt temperatur. Detta ska kontrolleras så att man inte av misstag har för höga temperaturer som kan leda till att salmonella får fäste och sprids över en hel leverans.

I butik och kök

I butiker, restaurangkök och hemma i ditt kök går det att förebygga med god hygien. Detta både för händer och ytor. Dessutom ska råa och tillagade livsmedel förvaras separat. Vi kan också förebygga i kök mot smitta genom att se till att tillagning av kött och ägg är ordentlig så att bakterier försvinner.

Kunskap är styrka

Sist men inte minst så är det förstås så att kunskap är styrka. Om du har beställt ett hemmatest för att kolla om ni har smittats av salmonella eller andra smittor som halsfluss så gäller det ju att veta hur detta ska hanteras. Dels kan ni vidta åtgärder för att hindra smittan från att spridas vidare och dels kan ni tänka framåt för att undvika att det sker igen.