• Snabb leverans
  • Brett sortiment
  • Frakt 29 kr

Hantera könssjukdomar tillsammans – En guide för par

Publicerad 2024-03-12 09:08 av Nordictest
Hantera könssjukdomar tillsammans – En guide för par

Att drabbas av en könssjukdom i en relation är inte alltid så lätt. Idag kan ju smittor som herpes överföras på flera olika sätt. Det handlar alltså inte bara om sexuella relationer och därmed så är könssjukdomar inte samma sak som bevis på otrohet.

Faktum är att en könssjukdom som en av er eller båda har kan vara något som bidrar till en starkare relation. Tillsammans kan ni göra insatser som leder till att symtom blir bättre och kanske helt försvinner. Dessutom så kan ni i er parrelation ge varandra mentalt stöd och en plats i världen där det är okej att prata öppet om könssjukdomen.

Låt oss se på hur ni som par kan hantera en könssjukdom tillsammans. Här är några av de allra viktigaste stegen att beakta.

Bekräfta att det verkligen rör sig om en könssjukdom

Idag finns det många olika typer av könssjukdomar. Symtomen kan vara liknande och att konstatera att det rör sig om herpes, klamydia eller gonorré utan att först testa är inte att rekommendera. Ta ett hemmatest och rådgör med en sjuksköterska eller läkare som jobbar med den här typen av sjukdomar.

Det är först när ni är säkra på vilken smitta det rör sig om som ni kan ta nästa steg som handlar om att förstå vad ni har drabbats av.


Förstå tillståndet för att hantera det på rätt sätt

Istället för att känna panik och börja bråka om saken är det nu dags att förstå tillståndet. Ni börjar med att samla information om sjukdomen. Om ni båda har drabbats kan ni ju sitta tillsammans och se informationsfilmer och dela annat material som förklarar vad smittan är och hur den kan påverka ert liv tillsammans.

Det är viktigt att förstå saker som:

  • Hur och när smittan kan överföras
  • Symtom
  • Behandlingsalternativ
  • Förebyggande åtgärder

Se till att få information från trovärdiga källor som 1177 online. Kanske bör ni också boka in en telefontid med en läkare online som kan svara på era frågor och ge mer vägledning.

Boka in ett rådgivande möte

Det går att boka in ett möte med läkare eller annan vårdgivare på vårdcentral eller som nämnt ovan online. Under ett sådant samtal går det att få råd som är skräddarsydda till er specifika situation.

Många gånger så räcker det gott och väl med ett hemma test för att konstatera en smitta. Men ibland kan det behövas fler tester. Detta särskilt om könssjukdomen är kopplad till andra hälsoproblem som är viktiga att hålla koll på.

Som par så vill nu ju även säkra att ni inte förvärrar varandras hälsa. Detta särskilt om det bara är en av er som bär på smittan. Då är det viktigt med korrekt hantering av den så att smittan inte överförs till den partner som inte har den.

Jobba med er kommunikation

Det är viktigt att dela känslor och de bekymmer ni känner omkring könssjukdomen. Det kan vara svårt i början men om ni kan diskutera oron på ett öppet sätt så kan det vara en stor hjälp. Samtalen kan lindra rädslor och dessutom skapa empati inom er relation.

Ibland behövs det hjälp utifrån. Med samtalsterapi får ni verktygen som gör det enklare att kommunicera omkring sjukdomen och hur den ska hanteras. Detta kan vara särskilt viktigt om det bara är en av er som bär på smittan.


Tala på ett ärligt sätt om sexuell hälsa

Det här är också en viktig punkt. Som par kommer ni att behöva tala om sexuell hälsa och säkerhet. Om ni lär er mer om hur ni kan ha ett intimt liv och samtidig bete er på ett skyddande vis mot varandra så är det mycket bra.

Jobba gemensamt med behandlingsplanen

Oavsett om ni båda behöver behandling eller bara en av er så är det bra om ni kan göra denna insats tillsammans. När en viss typ av behandling ordineras så kan det vara bra om ni båda förstår den och går över instruktionerna. Det kan vara en sådan enkelt sak som att ta medicin i enlighet med anvisningar och i rätt tid.


Det kan också handla om att boka in regelbundna möten med vårdgivare och att inte missa dessa. Här kan ni ge varandra stöd och säkra att behandlingen fortgår. Peppa varandra då det känns tungt och någon känner att det är för jobbigt med medicinering eller vårdbesök.

Tröst och emotionellt stöd

Som par så är det förstås så att ni i första hand har varandra. Men det är också viktigt att komma ihåg att det kanske blir för mycket för en part eller för er båda. Ibland kan det behövas emotionellt stöd från annat håll.

Bestäm tillsammans hur ni ska göra med detta. Undvik att inviga andra utomstående i er situation utan att först ha pratat om detta. Om en vän eller släkting ska få veta för att fungera som ett extra stöd så är det något ni bör komma överens om.

Emotionellt såväl som praktiskt stöd kan vara ovärderligt och det särskilt under en behandling eller då könssjukdomen blossar upp. Det kan bli lättare att klara pressen då det finns någon utomstående som ni kan vända er till.

Utforska området hälsa tillsammans

Som par kan ni utforska hälsa tillsammans. När ni förbättrar immunförsvar och dessutom jobbar med att ha ett gott humör så kommer det att påverka hur ni upplever könssjukdomen. Upptäck tillsammans hur ni kan få mer motion, äta hälsosamt och även förbättra den mentala hälsan med meditation och andra tekniker.

Tillsammans kan ni skapa en starkare relation som dessutom innebär bättre hälsa. Kanske kan ni lyckas bli så starka och friska att ni inte ens märker av könssjukdomen. Testa er fram och hitta en väg som passar er som par och som individer.