• Snabb leverans
  • Brett sortiment
  • Frakt 29 kr

Hur snabbt efter smitta är det värt att testa för klamydia?

Publicerad 2024-01-14 23:54 av Nordictest
Hur snabbt efter smitta är det värt att testa för klamydia?

Om du är orolig för att du kan ha smittats av klamydia så kan det kännas svårt att vänta med att testa. Du vill ju veta på en gång men här är det verkligen viktigt att skynda långsamt. Det tar sju dagar för klamydiabakterien att infektera och det går inte att upptäcka smittan förrän denna infektion har skett.

Det snabba svaret på frågan om hur snabbt efter smitta du kan testa för klamydia är alltså sju dagar efter att du utsatts för den. Men det finns mer som kommer att påverka om du får ett korrekt testresultat eller inte. Detta oavsett om det handlar om klamydia i halsen eller i genitalier.

Du bör till exempel inte testa för klamydia i samband med samlag eller då du har mens. Så om du befarar att du smittades för sju dagar sedan och nu har fått din mens så bör du alltså vänta med att testa tills den är över.


Hur länge ska du vänta med test för klamydia?

Den allmänna rekommendationen är att vänta minst 1-2 veckor efter potentiell exponering. Sju dagar är ju bara en uppskattning och det kan ta några dagar längre än så för att infektionen ska visa sig med ett test.

Det som krävs för att kunna testa är att kroppen har utvecklat mätbara nivåer av bakterier eller antikroppar. Det handlar alltså inte nödvändigtvis om att ha symtom. Många som smittas får inga symtom men kan ändå föra smittan vidare. Med tanke på detta bör du alltså testa om du befarar att du kan ha exponerats för smitta.

Risken med för tidigt test

Det går att utföra klamydiatester med urinprov eller ett direkt prov med teststicka i det område som kan vara infekterat som halsen, livmoderhalsen, urinrör eller ändtarm. Om du testar för tidigt efter exponering så kan det leda till att du får ett falskt negativt testresultat.

Med andra ord så upptäcker testet inte infektionen trots att du har smittats och nu kan föra smittan vidare.

Kan jag har smittats av klamydia trots att jag inte har symtom?

Klamydia är känd som en smitta som väldigt ofta är utan symtom, det vill säga asymtomatisk smitta. På grund av detta är klamydia en av de minst rapporterade könssjukdomarna vilket givetvis ställer till med problem då det går att smitta andra utan att du har några symtom.

När du misstänker att du kan ha exponerats för smittan så finns det ingen anledning att vänta på symtom. De kanske aldrig dyker upp. Det är istället att rekommendera att ta ett test hemma cirka 2 veckor efter det misstänkta smittotillfället. Då kan du ju se svart på vitt om du bär på smittan eller inte.

Du bör vara medveten om att klamydia som inte behandlas kan leda till hälsoproblem trots att det inte finns några symtom. Detta är särskilt viktigt för kvinnor att vara medvetna om. Obehandlad klamydiainfektion kan leda till infertilitet såväl som bäckeninflammatorisk sjukdom.

Den som har flera sexpartners och är i riskzonen för att smittas bör alltså testa sig regelbundet även då det inte finns några symtom.


Hur fungerar vårt klamydia test?

Med oss kan du ta snabbtest för klamydia som ger dig svar på 5-10 minuters tid. Våra klamydia tester passar både för män och kvinnor och är minst 98% tillförlitliga. Du kan välja ett paket som har fler tester så att du kan testa dig igen om du misstänker att du testade för tidigt.

För att testa dig ska du göra följande:

  • Läs noga instruktionerna i vårt test kit
  • Tvätta noggrant händerna
  • Se till att alla delar som du behöver för testet finns på plats och är redo att användas

Därefter kommer du att använda teststickan för att fånga upp material från det område du vill testa. Du kommer att utföra testet steg för steg och bland annat föra in teststickan i provröret där du klämmer och roterar den.

Till sist så kommer du att droppa 3 droppar av ditt test blandat med de vätskor som kommer med i testkitet på den lilla testpanelen där det finns ett runt hål för detta. Du behöver inte vänta mer än 15 minuter för att få testresultatet.


Om du har drabbats av klamydia

Om du är orolig för att ha smittats av klamydia ska du beakta möjligheten att beställa klamydiatest såväl som test av andra könssjukdomar. Vi har smarta kit som inkluderar flera tester. Faktum är att sexuellt överförbara infektioner ofta förekommer tillsammans så det är inte så dumt att testa för flera om du tror att du har exponerats för en av dem.

När du misstänker att du har smittats av klamydia så är det viktigt att du undviker sexuell aktivitet tills du vet med säkerhet om du bär på smittan eller inte. Ett positivt testsvar betyder även att du behöver behandling för att minska risken för ytterligare spridning av infektionen.

Enligt den svenska smittskyddslagen så måste du ta kontakt med vården om du får ett positivt testresultat. Detta även om du inte har några symtom. Det här är också en rekommendation vi ger till alla som har symtom.

Det handlar ju inte bara om risken för att smitta andra. När du testar positivt så kan du känna stor oro. Då är det viktigt att få kontakt med en vårdgivare som kan ge dig rätt rådgivning och stöd. Numera så behöver du inte boka tid på vårdcentralen. Det går att komma i kontakt via internet och mobilen. Detta är snabbt och enkelt och gör det också mindre pinsamt att ta upp frågan med läkare eller sjuksköterska.