• Snabb leverans
  • Brett sortiment
  • Frakt 29 kr

Kan klamydiatest på festivaler främja hälsan?

Publicerad 2024-06-24 21:18 av Nordictest
Kan klamydiatest på festivaler främja hälsan?

Idén att erbjuda tester för könssjukdomar på musikfestivaler är inte ny. Musikfestivaler runt om i världen har gjort detta i över ett årtionde. Tanken är förstås att den här typen av event lockar till sig många ungdomar som är sexuellt aktiva och i riskzonen för smitta. Men kan klamydiatest på festivaler främja hälsan och förändra festivaldeltagarnas beteende?

Det som är så knepigt med klamydia är att det är en infektion som inte alltid upptäcks för att det rör sig om en asymtomatisk infektionssjukdom. Om fler hade blivit medvetna om att de bär på smittan så skulle det kanske kunna leda till återhållsamhet och en minskad spridning.

Särskilt om test på festivaler och andra event går hand i hand med information om klamydians långsiktiga konsekvenser som infertilitet och ökad risk för HIV. Gratis och billiga klamydiatest har förekommit på festivaler runt om i världen som ett initiativ från hälsoorganisationer. Men hur har det gått?

Roskilde festivalen – en festival nära dig!

Många svenskar har njutit av Roskilde festivalen som kan anses vara en klassiker. Den här festivalen testade så sent som 2015 om det fanns ett intresse för klamydiatester. Man körde med marknadsföring som uppmanade till att ta ett klamydiatest i tältet. Hur gick det?

Efter det årets festival så kunde man se att testerna inte sålde så som man först hade hoppats på. Det var uppenbarligen inte så många som var villiga att betala för en liten överraskning i tältet. Men kanske hade det blivit ett annat resultat om testerna hade varit gratis.


En annan möjlig anledning till att så få Roskildefestivaldeltagare köpte tester för klamydia kan ju också ha varit bristen på anonymitet. Detta är ju inte som när du beställer ett test för könssjukdom från oss och får det i ett anonymt paket som inte avslöjar innehållet.

En studie i Melbourne, Australien, visade att det inte blev ett så bra gensvar då man erbjöd gratis klamydiatest på festival. Där berodde det på att få festivaldeltagare lämnade in testerna för analys.

Det kan ju tänkas att ungdomar som inte har några symtom heller inte ser någon anledning till att testa för en sjukdom utan symtom. Här kan det krävas mer information så kanske kunde festivalerna jobba mer med den biten för att göra skillnad och vara en kraft för minskad spridning.

På brittiska Glastonbury festivalen delade man ut gratis klamydia test år 2009 och trenden har sedan fortsatt på engelska festivaler. Att man fortsätter med detta säger ju också något om att det ändå verkar få viss effekt.

Det finns ett behov av icke-traditionella tester

Även om vi kan se att klamydia tester på festivaler i praktiken inte verkar vara så efterfrågade så kan det ändå sägas att det finns ett behov av icke-traditionella tester. Många drar sig för att gå till en vårdcentral för att få ett test för könssjukdom.

Det råder inga tvivel om att musikfestivaler och liknande evenemang lockar till sig den demografi som också ligger i riskzonen för att drabbas av klamydia. Det här är en unik möjlighet att nå individer som kanske inte annars hade testat sig. Men då gäller det förstås att marknadsföra testen på att sätt som gör att folk faktiskt tar chansen att kolla om de bär på smittan eller inte.

Fördelar med klamydiatester på festivaler:

1. Medvetenheten ökar

Även om folk väljer att inte testa sig så blir de medvetna om sexuellt överförbara sjukdomar. Festivalen kan erbjuda en pedagogisk plattform som är lättsam. Ämnet kommer upp på tapeten och det gör att ungdomar som kanske annars hade betett sig på ett oansvarsfullt sätt tänker till. Frågan om risken för klamydia tas upp och finns kvar i bakhuvudet.

2. Tidig upptäckt och behandling

De som faktiskt tar testet kan ha fördelen av att få veta att de är smittade och därmed få hjälp med behandling så snart som möjligt. Detta är något som kan minska risken för allvarliga hälsoimplikationer och som dessutom kan minska risken för överföring av infektionen till andra.

Numera finns det ju tester som är klara på under 20 minuter. Det betyder att den som är på festival och som får ett positivt svar kan undvika att sprida smittan vidare till andra och börja ta steg mot att behandla infektionen på rätt sätt.


3. Stigmatisering avtar

När man kan ta klamydia tester i miljöer som inte känns så kliniska så kan det bidra till att stigmatisering minskar. Fler vänjer sig vid tanken om att testa för könssjukdomar. De som inte tar tillfället i akt på festivalen kanske väljer att testa sig på egen hand med ett anonymt test online vid senare tillfälle. Testprocessen normaliseras vilket givetvis är en knuff i rätt riktning för folkhälsan.

4. Datainsamling

Om tester faktiskt tas så kan detta också vara något som gör det enklare att få in information om smittspridning. Det går att lära sig mer om förekomsten av klamydia inom olika grupper på detta vis. Det kan vara en fördel för kommande politik för folkhälsa och de insatser man väljer att satsa på.

Nackdelar med klamydiatester på festivaler:

1. Ingen sekretess

På en festival kan ju alla se vem som tar emot ett test. Det kan få många att helt undvika platsen där testerna delas ut.

2. Svårt att garantera uppföljningsvård

Beroende på vem som delar ut testet så är det inte alltid så lätt att hjälpa till med uppföljningsvård för den som testar positivt. Det krävs ett bra system för att säkerställa att deltagare får behandling såväl som stöd.

3. Resurser för tester

Att jobba med klamydia tester på festivaler kräver resurser. Det måste finnas utbildad personal såväl som personer som samlar in och hanterar test kit. Frågan är förstås vem som ska ta denna kostnad och om det ens blir möjligt att erbjuda deltagare gratis klamydiatester på detta vis.

4. Informerat samtycke

Under en festival är det vanligt med alkohol såväl som andra droger. På grund av detta kan det vara svårt att säkerställa att individer är i ett tillstånd där de kan ge informerat samtycke för hälsotest på en festival.