• Snabb leverans
  • Brett sortiment
  • Frakt 29 kr

Kommer herpes att försvinna med det nya herpesvaccinet?

Publicerad 2024-03-08 16:04 av Nordictest
Kommer herpes att försvinna med det nya herpesvaccinet?

Det snabba svaret på denna fråga är förstås att vi inte kan förvänta oss att ett vaccin helt utrotar en smitta. Om vi ser på andra smittor som behandlas med vacciner så är det ju så att det fortsatt finns en risk och att vi även får höra om nya smitthärdar som poppar upp runtom i världen. Om inte så hade vi ju inte fortsatt ge barn samma vacciner som deras föräldrar fick.

Det har nu gått några år sedan man började prata om ett nytt herpesvaccin men vågen av optimism som utlöstes då rullar vidare i vårt samhälle. Det finns ett stort hopp bland de som jobbar inom vården såväl som bland patienter om att detta vaccin ska kunna göra skillnad.


Det är ju intressant att notera att det ännu inte finns något botemedel mot herpes trots att så många drabbas varje år. Du kan enkelt testa dig för herpes med hemmatest och konstatera smittan men därefter får du inse att det inte finns någon medicin. Det handlar istället om att hantera symtomen på rätt sätt samt att minska risken för att smitta andra.

Med ett vaccin mot herpes på intåg så uppstår frågan: kommer herpes att försvinna när vi börjar vaccinera de som inte har smittats?

Vad är det nya herpesvaccinet?

Till att börja med så måste vi förstå vad detta nya vaccin mot herpes är. Vaccinet är fortfarande under utveckling men skulle kunna innebära ett betydande genombrott för att förebygga infektionssjukdomar. Därmed kanske det handlar om ett vaccin inte bara mot herpes utan mot flera könssjukdomar.

Till skillnad från nuvarande behandlingar mot herpes som fokuserar på symtom och på att dra ner på utbrottsfrekvensen så är vaccinets syfte att ge immunitet. Den som vaccineras ska alltså inte smittas av sjukdomen och kan därmed inte föra den vidare.

Om detta kommer att fungera så skulle det ju kunna innebära att herpes som sjukdom försvinner då folk är immuna. Men det är ju något som i sådant fall kan dröja väldigt länge. Dels för att det inte alls är säkert att vaccinet verkligen kan ge denna immunitet och dels för att man inte kan vaccinera en hel befolkning på en veckas tid.


Tidiga kliniska försök visar lovande resultat

Det har utförts en hel del försök med det nya herpes vaccinet och de har visat lovande resultat. I testerna så har man sett att vaccinet visar förmåga att stimulera deltagares immunförsvar. Men det här är ju inte samma sak som att säga att det kan stoppa överföring av herpes.

Tidiga tester har heller inte visat hur länge vaccinet fungerar. Detta är ytterligare en nyckelpunkt som vi måste ha svar på för att försöka avgöra om vaccinet kan utrota herpessmittan i världen. Utöver detta så krävs det fler tester för att se hur individer som redan har smittats av herpes reagerar på vaccinet.

Även om folk kanske inte kan bli av med smittan så finns det ett hopp om att vaccinering kan minska spridningen. Lite så som man tänkte omkring covidvaccinerna som ju gavs till de som haft sjukdomen såväl som de som inte hade haft den.

Potentiella effekter av herpesvaccinering

Det skulle mycket väl kunna vara så att ett fungerande herpesvaccin förändrar hur vi jobbar med behandlingar och förbyggande insatser. Den främsta effekten skulle vara att man minskar uppkomsten av nya herpesinfektioner. Här kan vi verkligen tala om något som skulle vara ett stort steg framåt för folkhälsan med tanke på hur många som drabbas.

Genom att se till att de som är i riskzonen för att drabbas blir immuna så skulle herpesvaccinet till sist kunna minska förekomsten av herpes på ett drastiskt sätt. Men som vi har nämnt så är detta något som kommer att ta tid.

Intressanta sociala konsekvenser

En annan bit som är viktig att se på är hur vaccinering skulle kunna bidra till minskat socialt stigma omkring herpes. När folk blir immuna så kommer de ju att se annorlunda på infektionen. Minskat stigma kan vara något som gör det lättare för de som har smittats att leva med herpes. Bördan som numera förknippas med diagnosen kan blir lättare att bära på. Detta är också något som kan ge positiva effekter på den allmänna folkhälsan.

Utmaningar att fundera på

Vi kan alltså säga att det ser ljust ut och det finns stora förhoppningar om att ett fungerande herpesvaccin ska kunna lanseras under kommande år. Men det finns fortfarande en hel del utmaningar. För det första så måste vi inse att utveckling och godkännande tar tid. Det är bara när det råder pandemi som denna process snabbas upp.

När vaccinet väl är lanserat så måste det distribueras på rätt sätt med smart folkhälsostrategi. Detta kommer att kräva en hel del resurser från samhällets sida. Dessutom kommer det ju att ta tid innan man helt och hållet kan förstå hur olika demografiska grupper påverkas av ett nytt vaccin.


Herpes i munnen och herpes i underlivet är ju två olika varianter och frågan om det kommer att fungera med ett vaccin mot båda måste också få ett svar.

Kommer herpes att försvinna?

Svaret på den frågan är inte enkelt. Även om vi kan se möjligheten att minska på nya infektioner med ett vaccin så är det kanske inte möjligt att helt utrota smittan. Vi vet ju redan nu att herpesvirus är duktigt på att förbli latent i kroppen för att sedan återaktiveras. Därmed kan det vara svårt att helt eliminera det.

Dessutom så kommer det ju att krävas globala insatser där olika länder samarbetar för att skapa immunitet på ett effektivt vis. Men som sagt. Det ser ljust ut och utvecklingen av det nya herpesvaccinet är väl värd att följa.


Tills det finns ett fungerande vaccin bör vi dock fortsätta med ansvarsfulla insatser där vi testar, behandlar och förebygger mot spridning på samma sätt som vi gör idag. Utöver detta så kan vi fortsatt jobba med information så att fler förstår hur detta virus sprids och smittar.