• Snabb leverans
  • Brett sortiment
  • Frakt 29 kr

Nya behandlingsmetoder för prostatacancer

Publicerad 2024-07-01 23:49 av Nordictest
Nya behandlingsmetoder för prostatacancer

Under senare år har det kommit goda nyheter för män som drabbats av prostatacancer och som behöver en behandling som förlänger livet samtidigt som livskvaliteten förbättras. Nya behandlingsmetoder har utvecklats och det ser ut som att dessa faktiskt kan öka chansen till överlevnad.

Var femte svensk man diagnostiseras med prostatacancer någon gång under sin livstid. Det är med andra ord många som verkligen behöver detta hopp som de nya behandlingsmetoderna innebär. En del av den nya forskningen har skett i Sverige och erbjuder metoder som kan vara skonsammare samtidigt som de är effektiva.

Det är förstås alltid en fördel att ta ett PSA snabbtest hemma för att lindra oro. Även om du skulle få ett positivt svar så är det ju bra mycket bättre att du får detta på tidigt stadium och i lugn och ro.

Behandling för bättre livskvalitet

De som överlever prostatacancer kan få dras med stora problem med impotens och inkontinens efter avslutad behandling. Men det finns en ny behandling mot prostatacancer som testas i Sverige. Den inriktar sig på att behandla tumören och inte hela prostatakörteln. Ett av resultaten är att man minskar risken för inkontinens och impotens.

Nya behandlingar ökar livslängden

Vi kan också se att nyare behandlingar kan leda till att män som drabbas av spridd prostatacancer lever längre. Med så kallade dubbelbehandlingar så jobbar man både med hormonbehandling och med cellgifter. Detta är inget nytt i sig och det finns redan tidigare forskning som visar att män som får dubbelbehandling lever cirka ett år längre än de som enbart får hormonbehandlingen.


Det som är nytt är att behandlingsmetoden faktiskt har införts i Sverige då man inom svensk sjukvård har tagit till sig av resultaten från studier. Numera rekommenderas dubbelbehandlingen i det Nationella vårdprogrammet för prostatacancer. I Sverige har man kunnat se att detta har ökat livslängden för de drabbade med cirka ett halvårs tid.

Riktad terapi för prostatacancer

En annan behandlingsform som har förändrat cancerbehandlingar världen över är det som kan kallas för riktad terapi. Detta går ut på att man fokuserar på specifika genetiska egenskaper hos cancerceller. Nya läkemedel riktar sig mot specifika vägar och mekanismer som cancercellerna förlitar sig på för att växa och överleva.

Det här kan fördröja sjukdomens utveckling och kan i vissa fall innebära att patienten lever längre. Man har testat med särskilda läkemedel som är inriktade på prostatacancer med specifika genetiska mutationer för att på vis försöka komma åt metastaser.

Immunterapi

En annan intressant behandlingsform att ta upp är den som kan kallas för immunterapi. Detta är ett banbrytande tillvägagångssätt där man använder kroppens immunförsvar för att bekämpa cancer. Inom området prostatacancer har man testat med flera olika typer av immunterapi. Bland annat med så kallade checkpoint-hämmare och särskilda terapeutiska vacciner.

I USA har FDA godkänt vaccinet Sipuleucel-T som också heter Provenge. Det är särskilt till för att bekämpa prostatacancerceller och har som syfte att förbättra immunsystemets förmåga att attackera cellerna. Man har sett att den här typen av behandling kan förlänga livet för män som har avancerad prostatacancer.

Hormonterapi mot cancer

Vi bör också nämna hormonbehandlingar för prostatacancer. Det här är en långvarigare form av behandling men det finns numera nya läkemedel som är effektiva och som dessutom har färre biverkningar. Den här typen av hormonterapi blockerar produktionen eller effekterna av androgener, det vill säga manliga hormoner som skulle kunna främja tillväxten av cancerceller.

De moderna formerna av hormonterapi är särskilt effektiva för avancerad prostatacancer och kan förbättra överlevnad hos patienter som inte längre svarar på de traditionella hormonbehandlingarna.


Behandlingar med ultraljud

Ett annat spännande område inom cancerbehandling är HIFU som står för högintensivt fokuserat ultraljud. Det här är en mycket skonsam behandlingsmetod som fungerar med högfrekventa ultraljudsvågor som kommer att värma upp och förstöra cancerceller i prostatan.

Tekniken kan vara fördelaktig då man kan komma åt prostatacancer utan att operera. Riskerna för biverkningar är färre så här kan vi också se minskad risk för inkontinens och impotens efter behandling. De studier som har utförts med tekniken visar prov på att man kan få god cancerkontroll med den samt att risken för komplikationer är mycket liten.

Precisionsmedicin och genetisk profilering

Precisionsmedicin är ett område som växer. Detta område möjliggör personliga behandlingsmetoder som är baserade på patientens genetiska sammansättning. När man gör en genetisk profilering av prostatacancer så går det att identifiera mutationer. Med denna kunskap går det att jobba med specifika läkemedel och skräddarsy behandlingen för varje individs cancer.

Det här är goda nyheter för det handlar ju om att kunna effektivisera behandling samt att dra ner på riskerna för biverkningar som kan vara jobbiga att leva med. Detta särskilt när man får leva längre. Något vi måste ta upp är ju att nya behandlingsmetoder för prostatacancer kanske förbättrar livslängden men detta måste ju gå hand i hand med god livskvalitet.

Protonstrålterapi

Det går också att använda en avancerad form av strålterapi under namnet protonstrålterapi där man jobbar med protoner istället för röntgenstrålar. Man kan rikta protonerna på ett exakt vis så att tumören får en hög dos av strålning medan omgivande friska vävnader skonas.

När man kan strålbehandla på detta specifika vis så går det att minska biverkningar. När prostatacancer ligger nära kritiska strukturer blir det extra viktigt med precision för att undvika skador på omkringliggande frisk vävnad som till exempel blåsa och ändtarm.

Lättare behandlingar och längre överlevnadstid

Vi kan alltså se att nyare behandlingsmetoder för prostatacancer kan förlänga överlevnadstiden men kanske ännu viktigare är att det rör sig om metoder med färre biverkningar. Med riktade läkemedel, immunterapi och förfinade hormonbehandlingar får vi effektiva alternativ som kan vara särskilt väl lämpade för hantering av avancerade och resistenta former av prostatacancer.

Med behandlingar som patienten orkar med så kan sjukdomsperioden också kännas lättare att hantera. Detta är något som i sig kan öka chanserna för tillfrisknad och att leva längre.