• Snabb leverans
  • Brett sortiment
  • Frakt 29 kr

Så kan herpes påverka den mentala hälsan

Publicerad 2024-03-06 03:58 av Nordictest
Så kan herpes påverka den mentala hälsan

Trots att så många varje år drabbas av herpes simplex viruset så är denna smitta fortsatt stigmatiserad. Faktum är att det inte alls är ovanligt att den som smittas också drabbas mentalt och känslomässigt. Det är väldigt viktigt att vara medveten om detta. Både för dig som har smittats och för dig som lever nära en person som bär på herpesviruset.

Låt oss se närmre på förhållandet mellan herpes och mental hälsa för att utreda hur viktigt det är att hantera den känslomässiga delen av herpesinfektion på rätt sätt.

Så kan herpes påverka ditt psyke

Rent fysisk så vet de flesta vad herpessmitta innebär. Blåsor runt och i munnen vid munherpes och blåsor och sår i underlivet vid genital herpes. Det är förstås jobbigt att genomlida detta och för många så kan herpes utlösa ett brett spektrum av känslomässiga reaktioner.

När du får ett positivt herpes test kan du känna:

  • Chock
  • Ilska
  • Sorg
  • Skam
  • Förvåning
  • Hjälplös
  • Rädsla

Känslorna har ofta med stigmat omkring herpes att göra men inte bara. Det kan ju vara så att du blir arg på en partner som du misstänker har smittat dig. Eller så kanske du blir rädd för att du oroar dig för att du nu kan smitta de som finns omkring dig. Det kan vara otroligt stressigt att inse att du nu har en smitta som även kan drabba andra.


Även om herpes tillhör gruppen sexuellt överförbara infektioner så måste vi komma ihåg att detta virus kan ta sig vidare på andra sätt. Kanske känner du plötsligt en hopplöshet då du inser att det blir svårt för dig som förälder och partner att undvika att andra utsätts för dina kroppsvätskor.

Just stigmat kan leda till att du känner dig isolerad då du är rädd för att du kommer att dömas eller avvisas av partner och familj då de får veta. Om de ens kommer att få veta. Det är inte alls ovanligt att den som konstaterar att han har herpes sedan håller detta för sig själv. Att hålla en så stor sak för sig själv kan också ge psykologiska effekter som inte är positiva.

När vi bär på hemligheter förändras sättet vi kommunicerar med andra på. Detta kan vara skadligt för våra nära relationer och även för hur vi upplever oss själva. På så vis kan herpes som en hemlighet få riktigt trista konsekvenser för psyket.


Vanligt med ångest och depression bland herpesdrabbade

Idag vet vi att den som har diagnostiserats med herpes ofta drabbas av ångest och depression. Detta kan bero på rädslan för att viruset ska blossa upp och oro för att sprida det till andra. När dessa tankar ständigt finns i huvudet så finns känslan av oro hela tiden i kroppen. Detta är inte bra för ditt psyke och inte för din fysiska hälsa då det innebär en form av stress.

En del upplever enbart ångest i samband med sociala och romantiska relationer. Det här kan påverka förmågan att skapa nära förbindelser och kan i förlängningen leda till isolering vilket givetvis inte är bra.

Stigma och din mentala hälsa

Stigma kan spela en avgörande roll för de psykiska problem som kan förknippas med herpes. Att ha negativa uppfattningar om sig själv kan förstärka känslor av skam och skuld. Detta kan förstärkas av desinformation som sprids online. Det sociala stigmat som fortsatt omger herpes kan leda till ytterligare isolering och avskräcka individer från att söka information, stöd och behandling. Detta kan leda till försämrad mental hälsa.

Hur kan du hantera den mentala pressen?

Om du har tagit ett test och har insett att de symtom du har är tecken på herpesinfektion så är det väldigt viktigt att vara medveten om hur detta kan påverka dig rent mentalt. Nu gäller det att använda strategier för att klara av en tid som kan bli rätt så pressad och jobbig.


Det är avgörande för den som drabbas av herpes att ta itu med och erkänna den psykologiska effekten av smittan. Låt oss ta en titt på några bra strategier för att hantera de känslomässiga och mentala hälsoutmaningarna.

1. Sök korrekt information

Det är viktigt att utbilda sig om herpes för att avmystifiera tillståndet. Med mer kunskap så minskar rädslan. Information kan göra att det blir lättare att hantera förväntningar vad gäller utbrott och överföring av smitta till andra.

2. Se till att få professionellt stöd

Om du kan samtala med en specialist så kan det vara en stor hjälp. Detta låter dig uttrycka känslor och diskutera strategier för hantering som kan fungera bra för dig. En terapeut med erfarenhet av könssjukdomar kan ge vägledning så att du kan hantera stigma, bygga upp din självkänsla och hantera relationer.

3. Gå med i en stödgrupp

Det är också väldigt bra att gå med i någon form av stödgrupp. Detta kan du göra lokalt där du bor eller online. I en stödgrupp får du kontakt med andra som delar dina erfarenheter. Känslan av gemenskap kommer att minska isoleringen och samtidigt kan du få nya kunskaper och insikter som hjälper dig att hantera herpesen på ett bättre sätt.

4. Jobba med god kommunikation

Du bör också se till att du lär dig mer om hur du ska kommunicera omkring din herpes med andra. Det kan kännas skrämmande att avslöja att du har herpes men det här är samtidigt något som lättar på bördan av sekretess. Avslöjandet är ju också en del av det förtroende som ni bygger i er relation.


5. Ta hand om dig själv

Lär dig mer om hur du kan ta hand om dig själv för att leva ett bättre liv med herpes. Det kan innebära rätt typ av motion för dig, hälsosam kost såväl som mindfulness. När du ökar ditt allmänna välbefinnande så får det givetvis en god effekt på ditt psyke.

Lev ditt liv med herpes

Det är viktigt att komma ihåg att herpessmittan inte definierar ditt värde eller din förmåga till meningsfulla relationer. När du tar hand om de fysiska såväl som de känslomässiga aspekterna av smittan så är du på väg mot ett tillfredsställande liv. Din resa mot acceptans och välbefinnande är personlig och den kan kräva tid och stöd. Men när du sätter fokus på att lära dig mer och dessutom ser till att omge dig med människor som förstår så kan du leva ett gott liv med herpessmitta. Både fysiskt och mentalt!