• Snabb leverans
  • Brett sortiment
  • Frakt 29 kr

Ställa diagnos med hemtester, är det möjligt?

Publicerad 2023-11-21 05:22 av Nordictest
Ställa diagnos med hemtester, är det möjligt?

Med diagnos menas att man ser på symtom och bedömer hälsotillstånd för att sedan föreslå en behandling. Ett hemtest kan absolut användas för att ställa diagnos och det kan vara en viktig komponent i din resa mot bättre hälsa.

Men det finns några begrepp att reda ut innan du förlitar dig på dina hemtester för att ta hand om dig själv. Det är ju inte så att testet kommer att ställa frågor som är högst relevanta i samband med ett test för syfilis, herpes såväl som halsfluss och andra sjukdomar.

Vem får ställa diagnos?

I Sverige har vi inga särskilda regler för vem som får ställa diagnos. Rent allmänt så är det läkare eller tandläkare som ställer diagnoser. Det här är ju ett otroligt viktigt förfarande för att du som patient ska få rätt vård för de symtom du lider av.


För att kunna ställa diagnos så är det väldigt vanligt att läkare och annan sjukpersonal använder sig av tester. Detta för att fastställa om det rör sig om en viss bakterie eller det virus som misstänks. Testerna får också betydelse för framtida patienter då de kan användas för att föra statistik och skapa diagnoskoder som underlättar för kommande konsultationer och val av behandlingar.

Ställa diagnos med ett test hemma

När du tar ett hemmatest så kan du fastställa om du har en viss smitta i din kropp. Testerna kan upptäcka markörer som föreslår att du har en viss sjukdom. Detta går att testa med blod, saliv och urin.

Så i praktiken så kan du ju få en diagnos på detta vis. Om du inser att du har symtom som verkar tyda på en könssjukdom och ett hemtest visar positivt så har du ju din diagnos. Men det finns några saker att tänka på innan du bestämmer dig för att diagnostisera på detta vis.

Vilken typ av sjukdom testar du dig för?

Det finns sjukdomar som kan testas på ett mycket tillförlitligt vis hemma. Om du har diabetes så måste du ju sköta egna tester hemma av ditt blodsocker. Detta för att regelbundet hålla koll på ditt sjukdomstillstånd.


Vid urinvägsinfektioner såväl som könssjukdomar och graviditet så är det också enkelt att få fatt på tillförlitliga tester. Dessa visar dig svart på vitt om du har den markör som indikerar att du har smittats eller att du är gravid.

Samtidigt så finns det sjukdomar som kan ha liknande markörer och symtom. Detta är otroligt viktigt att komma ihåg. Om du är osäker på om du verkligen har sjukdomen du testar dig för så är det klokt att ta konsultationen med en läkare som har erfarenheten och kunskapen för att kunna ställa en korrekt diagnos.

Hur noggranna är hemtester?

Ett hemtest kan vara tillförlitligt men hur noggrant är det? Här kommer det att spela roll vilket test du använder samt att du gör på rätt sätt. Det handlar inte bara om testet är känsligt nog för att upptäcka markörer hos dig.

Du måste också tänka på att:

  • Testa på rätt sätt i enlighet med instruktionerna. Om något är oklart bör du reda ut detta först och inte chansa.
  • Testa i rätt tid. Om du testar för tidigt för en viss smitta så kanske du har den utan att testet upptäcker detta.
  • Inte vänta för länge på resultatet. Ett snabbt test ska inte användas på ett sätt som innebär att resultatet läses av långt efter det att det faktiskt visar sig. Detta kan också leda till ett falskt svar!

Även om de bästa hemtesterna är korrekta så kan det ibland bli fel. Det finns många anledningar till detta. Om du har symtom och ändå får ett negativt resultat så kan det givetvis bero på att du har en annan sjukdom. Men var medveten om att testet kanske inte upptäckte att du faktiskt har den smitta som du misstänker.

Hemtestet är en bekräftelse och inte en diagnos

Det är viktigt att inse att ett hemtest kan fungera som en viktig bekräftelse. Men det kommer inte att ge dig en diagnos så som en läkare eller annan vårdgivare kan. Oavsett om du får ett positivt eller ett negativt resultat med tester du gör hemma så är det viktigt att dessa följs upp med konsultation.

Ibland måste man utföra mer sofistikerade tester för att ge en diagnos. Det är ju som sagt så att symtomen kan likna en annan sjukdom. Då måste man kanske testa för denna sjukdom för att utesluta den. Det är inget som du själv kommer att tänka på då du inte har den medicinska bakgrunden för att inse att det kan vara tal om något annat.

När sjukdomar är utan symtom

Det finns så kallade asymtomatiska sjukdomar. Det betyder att du bär på en smitta utan några symtom. Med hemtester så kan dessa sjukdomar missas av två skäl:

  1. Det görs inget hemtest då det inte finns symtom.
  2. Testet är inte kalibrerat för att upptäcka smittan som är latent.

Tolkning av resultat

Det är alltså bäst att rådgöra med en läkare eller annan sjukvårdspersonal för att komma fram till en korrekt diagnos. Men det finns faktiskt tester där du inte behöver göra det. Graviditetstester är ett gott exempel på detta.

När du kommer för att göra ett första ultrasound och talar om att din mens har uteblivit samt att du har tagit ett hemmatest för graviditet som visade positivt så begärs inget nytt test. Här kan vi se att testet faktiskt kan vara tillräckligt för en diagnos som du själv ställer.


Diagnos och uppföljning för behandling

Diagnos är en sak och behandling är en annan. Ditt test kommer inte att tala om vad du ska göra för att må bättre eller för att stötta en frisk graviditet. Detta är viktigt att komma ihåg. När vi ser hemtestet som en del av vägen till rätt behandling så är det fenomenalt.

När du får ett resultat som visar positivt så gäller det att ta nästa steg för behandling. Här kan du ha många möjliga val. Alla sjukdomar kräver inte läkarvård. Det finns idag gott om alternativa behandlingar i Sverige. Dessa kan vara en möjlighet för dig som inte är akut sjuk men som till exempel vill jobba med att stärka ditt immunförsvar efter behandling av halsfluss med antibiotika.