• Snabb leverans
  • Brett sortiment
  • Frakt 29 kr

Tips för dig som vill drogtesta ungdom hemma

Publicerad 2024-02-19 03:51 av Nordictest
Tips för dig som vill drogtesta ungdom hemma

När en ungdom beter sig på ett sätt som får föräldrar att misstänka droger så innebär det en mycket oroande situation. Det kan kännas svårt att ställa frågan rakt ut och dessutom så kanske du som förälder misstänker att svaret du får inte är sant.

I den här situationen kan drogtester för hemmabruk vara en stor hjälp. Men vi måste förstås poängtera att tanken inte är att du använder testet utan god kommunikation. Hemmaester kan vara väldigt bra för att bekräfta eller förkasta misstankar om drogmissbruk. Men de bör absolut inte användas på ett ofinkänsligt sätt.

Låt oss ta en titt på hur du som förälder kan ta dig igenom denna minst sagt komplicerade situation. Det finns några saker som du bör tänka på långt innan du beställer ett drogtest för kokain eller ett cannabis THC drogtest!

Varför ser du anledning till drogtest?

Till att börja med är det viktigt att identifiera vad du ser som tecken på droganvändning. Är det så att ungdomen har ett förändrat beteende eller kanske fysiska tecken? Eller har du kanske fått information från någon som hävdar att ditt barn använder droger?

Det är viktigt att förstå vad det är som oroar dig så att du kan närma dig situationen på ett informerat sätt. Kanske bör du själv uppsöka en terapeut med god erfarenhet av drogmissbruk innan du tar nästa steg mot ett hemmatest.


Tecken på drogmissbruk

Det kan också vara klokt att sätta sig in i typiska beteende och fysiska tecken som skulle kunna innebära att specifika droger som cannabis och kokain används. Men kom ihåg att beteenden och fysiska tecken inte är samma sak som bevis på droganvändning.

Drog Typiska beteenden och fysiska tecken
Cannabis Röda ögon, Förstorade pupiller, Långsam reaktionstid, Ökad aptit, Skrattattacker
Kokain Ökad energi och vakenhet, Pratar mycket, Överdriven självsäkerhet, Minskad aptit, Förstorade pupiller, Rastlöshet, Nästäppa eller rinnande näsa


Detta är bara en enklare översikt och du bör vara medveten om att olika personer kan reagera olika på droger. Mycket beror på saker som dosering, personens hälsotillstånd och om han eller hon har exponerats för drogen tidigare. Det är också viktigt att komma ihåg att flera av dessa tecken faktiskt kan tyda på någonting helt annat.

Det kan röra ett medicinskt tillstånd eller en livssituation. När du misstänker att ditt barn använder droger så måste du närma dig detta med omsorg och alltid överväga att söka professionell hjälp innan du föreslår ett drogtest hemma.

Kommunikation är nyckeln till rätt väg framåt

Det är väldigt viktigt att du som förälder jobbar med kommunikationen mellan dig och ditt barn. En öppen dialog kan göra det mycket enklare att konfrontera en ungdom som verkar använda droger. Kanske behövs det inte ens något drogtest då ni istället väljer att prata om det hela öppet och du får veta precis vilka substanser det rör sig om.

När en ung vuxen konfronteras med anklagelser så kan det leda till en situation där han eller hon hamnar i försvarsställning och det blir en konflikt. Om du istället närmar dig detta ämne med empati och tydligt uttrycker din oro för ungdomens välbefinnande kan det bli en annan respons.

Börja eventuellt med ett samtal om droger och de risker som finns med dessa. Efter ett sådant samtal kan det bli lite enklare att börja tala om ett test. Om du kan få hjälp av en utomstående person som kan agera som den som kräver testet (till exempel den andra föräldern, en tränare eller lärare) så kan du agera som allierad med ditt barn. Detta kan göra det mycket lättare att få testet överstökat mot att du lovar att inte dela det faktiska svaret med den som säger sig kräva det.


Välj rätt typ av test

Det finns en rad olika typer av tester för droger som kan upptäcka användning av substanser som kokain, amfetaminer, opiater och marijuana. Du bör förstås använda ett test som stämmer väl överens med den oro och misstanke du har.

För att det ska bli rätt måste du göra lite research och bättre förstå vad det kan vara tal om. Det finns ingen mening med att ta ett test som är till för en drog som ungdomen inte tar. Även om det finns tecken och beteenden som verkar som att det rör sig om denna drog så blir det ju tämligen meningslöst.

När det blir dags att ta testet

När du och din ungdom har kommit överens om att ni ska genomföra ett drogtest hemma så är det viktigt att göra detta på rätt sätt. Läs noga igenom instruktionerna för testet och se till att allting är förberett innan ni börjar. Kanske bör ni också prata lite om vad som kommer att ske härnäst oavsett vad resultatet blir. Eller så låter ni bli detta för att först se om det blir ett positivt eller negativt resultat.

Med svaret på hand

Vad gör du när du antingen har fått ett positivt eller negativt provsvar på drogtest? Det kan vara bra att tänka på detta redan nu!

Positivt resultat 

Om det visar sig att dina misstankar stämde så är det viktigt att du inte reagerar med ilska. Använd detta som en chans att diskutera vad ni bör göra nu. Det kan ju vara så att din ungdom har väntat på att ta detta test som en öppning för att samtala om saken och få hjälp av dig. Visa ditt stöd och att det är ungdomen hälsa och säkerhet som står i fokus.

Negativt resultat

Om testet är negativt så kan det ändå vara bra att ta tillfället i akt och prata om droganvändning och dess konsekvenser. Jobba också med att bygga upp ett förtroende mellan dig och ditt barn.

Då ni behöver mer hjälp

Oavsett vad testet visar så kan det vara klokt att söka professionell hjälp. Det finns läkare och terapeuter som är specialiserade på att ge stöd för familjer där det finns misstankar om eller har bekräftats att en ungdom tar droger.