• Snabb leverans
  • Brett sortiment
  • Frakt 29 kr

Utvecklingen av hemmatester: Från herpes till framtiden

Publicerad 2023-11-23 07:42 av Nordictest
Utvecklingen av hemmatester: Från herpes till framtiden

Könssjukdomar är inget nytt och diskussionen omkring deras spridning och behandling har varit aktuell i flera hundra år. Under slutet av 1800-talet så pågick en hetsig syfilisdebatt som sedan fick namnet Det stora nordiska kriget om sexualiteten. Med utvecklingen av hemmatester kan vi dock se en form av revolution där vi som individer får större kontroll över vår intimhälsa.

1800-talet var prostitutionen en stor orsak till spridning av syfilis då män som köpte sex på gatan tog sjukdomen med hem till sina familjer. Idag är klamydia en av de vanligaste könssjukdomarna men du behöver inte gå till en läkare för att få ett första svar på frågan om du har drabbats av klamydia, gonorré eller kanske herpes.

Från stigma till mindre stigma

Om vi ser på utvecklingen av samhällsdebatten omkring könssjukdomar så har den förändrats en hel del. Under 1800- och 1900-talet så omgavs de offentliga samtalen omkring sexuell hälsa med stigma och tystnad. Rådet att avstå från intima relationer tills äktenskapet accepterades av många.

Under senare decennier så har tabun försvunnit men visst finns det fortfarande stigma omkring sexuellt överförbara sjukdomar. Innan hemtesten blev tillgängliga till var och en så var det inte alls ovanligt att undvika undersökning på grund av känslan av skam.

Vi kan absolut säga att introduktionen av testkit för hemmabruk började utmana status quo med ett privat alternativ för den som helst inte går till en mottagning. Om vi ser på utvecklingen av vård online och via appar så är detta också något som gör det mycket enklare för människor att hantera symtom som tyder på könssjukdom.


Numera kan du testa det mesta hemma

Moderna hemmatester täcker många olika typer av könssjukdomar. Du kan testa dig för herpes, klamydia, gonorré, HIV och syfilis. Det finns också kombinerade tester där du får svar för flera smittor.

Dagens teknik för hemmatester har också säkrat hög tillförlitlighet. Därmed är detta ett seriöst alternativ för den som verkligen inte känner sig redo att ta upp frågan med en gynekolog eller sjuksköterska.

Enkelheten har förbättrats

De första hemtesterna krävde att du skickade testet till ett laboratorium för att få svar. Det finns fortfarande tester för hemmet som du måste få labbanalys av. Men det finns numera också snabba hemtester för könssjukdomar som ger svar på en kvart.

Du använder en teststicka för att samla lite sekret från en blåsa, ditt underliv eller för att doppa i urin. Det kan också finnas utrustning för ett enklare blodprov. Sedan är det bara att följa instruktionerna och vänta på svaret som kommer inom minuter.

På detta vis kan du inom några dagars tid ha svaret på om du har smittats. Därefter kan du ta de nödvändiga stegen för att behandla och hantera din denna smitta.

Användarvänligheten har förbättrats avsevärt och numera är det standard att få hemtestet skickat i ett anonymt kuvert som inte avslöjar vad som finns i det. Därmed kan vi se att hanteringen av könssjukdomar tack vare hemtesterna har blivit väldigt diskret.

Hemtesterna förändrar liv och uppfattningar

När vi ser på utvecklingen av tester för hemmet så går den hand i hand med en önskan om att som individ ta aktiv kontroll över den egna hälsan. När du har ett test för herpes eller klamydia så har du ett verktyg som kan hjälpa dig att ta bättre hand om din sexuella hälsa. Det är något som gör att du upplever större makt över ditt eget liv.

Med ökad tillgänglighet och priser som gör tester möjliga för alla så kan vi se att stigmatiseringen minskar. Det känns inte lika omöjligt att ta tag i frågan om du har drabbats av en viss könssjukdom.

När du väl har testat dig så kan det upplevas som mycket lättare att ta nästa steg och aktivt söka vård för symtom. Det svåraste för många är just att undra och oroa sig. När detta väl är över så känner du dig säkrare och du kan på ett riktat sätt vända dig till den typ av vård som du vill få. Idag har vi ju ett stort spektra av möjliga behandlingar för sjukdomar av olika slag.

Framtiden – Innovationer och tillgänglighet

Det pågår ständig forskning omkring kliniska tester såväl som omkring behandling av könssjukdomar. Innovationen ger oss mer avancerade hemtester som antagligen kommer att ge ännu snabbare resultat.

Du finner också fler källor till tester och bättre prissättning. Det finns paket med flera tester i ett som du får till ett lägre pris. Perfekt om du inte är helt säker på om du borde testa dig för klamydia, gonorré eller syfilis. Ta en titt på vårt paket Könskollen plus.

Snabbare vård med hjälp av snabba tester

Att kunna fastställa en könssjukdom snabbt är förstås också något som kommer att leda till snabbare vård. Ju fler som upptäcker möjligheten att testa herpes, syfilis och klamydia hemma, ju färre behöver sitta i kö på vårdmottagningen för att fastställa detta.

När du väl går till din läkare så är det med en helt annan inställning. Gåtan omkring symtomen är löst och nu kan tiden läggas på att göra rätt insatser. Det kan ju också tänkas att det framöver kommer att finnas fler och bättre lösningar för behandlingar.

Därmed kan vi se att ett snabbt hemmatest kan leda till en snabb behandling och kanske också snabb läkning. Det är ju ytterligare något som kan dra ner på stigmatiseringen av den här typen av sjukdomar och leda till att vi kan tala om dem på ett öppnare sätt.

Ökad kontroll över din intimhälsa

Sist men inte minst måste vi säga att utvecklingen av hemmatester för könssjukdomar spelar stor roll för tidig upptäckt av veneriska sjukdomar. Det är något som underlättar behandling men också förebyggande insatser.


Om du vet att blåsorna omkring din mun är herpes så kan du ju vara försiktig och undvika att sprida sjukdomen vidare. Detta är något som kan göra stor skillnad för dig, de som finns omkring dig och givetvis också för samhället i stort.

Det råder inga tvivel om att hemtester för könssjukdomar representerar ett betydande framsteg inom området sexuell hälsa. Framförallt så handlar det om att ge individen större kontroll över sin egen hälsa. Området lär revolutioneras ännu mer under kommande år vilket kan bana väg för ett hälsosammare och bättre informerat samhälle.