• Snabb leverans
  • Brett sortiment
  • Frakt 29 kr

Vilken roll spelar CRP i autoimmuna sjukdomar?

Publicerad 2024-05-10 05:03 av Nordictest
Vilken roll spelar CRP i autoimmuna sjukdomar?

Inom vården så använder man sig ofta av CRP som en biomarkör för att mäta inflammation i kroppen. CRP-tester har en central roll för diagnos och behandling av autoimmuna sjukdomar. Värdet som ett CRP-prov visar kan påverkas av många olika faktorer. Vi ska kika lite närmre på detta proteins roll och hur det interagerar med autoimmuna sjukdomar samt hur vi kan använda värdet från provet för att förbättra möjliga behandlingar.

Vad är CRP?

CRP står för C-reaktivt protein. Detta protein produceras i levern och är en del den inflammatoriska responsen i våra kroppar. Det här är med andra ord en viktig markör för inflammation. CRP test används ofta för att upptäcka men också för att följa en inflammations utveckling i kroppen.

I och med att vi vet att CRP nivån i kroppen ökar som ett svar på inflammation så är CRP värdet en god indikation om kroppens inflammatoriska status. Det är just detta som gör CRP till en så tillförlitlig markör för akuta såväl som kroniska inflammatoriska tillstånd.

Vad är autoimmuna sjukdomar?

En autoimmun sjukdom innebär att immunförsvaret ger sig på kroppens egna proteiner. Vi vet mycket mer om detta idag men området är inte helt enkelt. Det finns en rad olika faktorer som anses vara bidragande orsaker till att detta sker.


En del beskriver detta som tillståndet då kroppen angriper sig själv. Det finns omkring 80 olika autoimmuna sjukdomar. När vi tog en titt på senare information från Karolinska Institutet blev vi faktiskt lite förvånade över de exempel som ges på denna typ av sjukdom.

Bland de autoimmuna sjukdomarna finner vi:

  • Celiaki (glutenintolerans)
  • Sköldkörtelsjukdom
  • Ledgångsreumatism
  • Typ-1 diabetes
  • MS (multipel skleros)

CRP skvallrar om graden av inflammation

Vid autoimmuna sjukdomar så har vi en onormal immunreaktion mot kroppens egna celler och vävnader. När en läkare får informationen om nivån på CRP så blir det lättare att bedöma sjukdomsaktiviteten såväl som respons på behandling.

Här är det förstås så att man inte kan använda CRP rent allmänt och sedan ge en diagnos. Det handlar snarare om att se på helhetsbilden och de symtom som finns. När misstankar om en viss typ av autoimmun sjukdom finns så kan ett förhöjt CRP-värde bekräfta misstankarna.

Dessutom är det ju en stor hjälp att följa nivåerna efter att man påbörjar behandling. Detta gör det möjligt att se vad som fungerar och tvärtom. Ofta så använder man CRP i kombination med andra typer av tester som antikroppstester för att få en bättre helhetsbild av din hälsostatus.

Det kan röra sig om allergi- och matintoleranstester som kan tas för att hitta antikroppar mot många olika ämnen. Med en komplett bild så blir det lättare att utreda samband och att hitta en behandlingsmetod som kommer att ge störst verkan för dig.

Justering av behandling och medicinering

Något som är en betydande effekt av att kontrollera CRP-nivåer är att man på detta vis kan justera behandling och medicinering. Med regelbundna tester så går det att se om en viss läkemedelsbehandling fungerar som tänkt.

Det här är ju väldigt användbart oavsett om du får en traditionell behandling eller om du vänder dig till alternativa vårdgivare. Det fina är att du med vårt CRP-test har möjligheten att själv beställa testet och sedan delge informationen med den vårdgivare som du väljer.

Du får veta svart på vitt om den behandlingsmetod du har valt ger faktiska resultat. Det är väldigt spännande både för dig och för den som du vänder dig till för behandling och medicinering.


CRP med tanke på prognos

Det är också intressant att notera att höga CRP-nivåer har visat sig vara kopplade till sämre prognos för vissa typer av autoimmuna sjukdomar. Det kan handla om att risken för komplikationer ökar eller att sjukdomen utvecklas i snabbare tempo.

Med tanke på detta är det också vanligt att se på CRP-värdet som en markör för prognos. Läkare och andra vårdgivare kan med denna information upptäcka patienter som skulle kunna behöva en intensivare behandling.

Dessutom kan man inse risker på tidigt stadium och ge patienten bättre övervakning. Detta är guld värt när det handlar om autoimmuna sjukdomar som behöver behandlas på rätt sätt i rätt tid för att inte leda till försämring som gör det svårt för patienten att klara sig på egen hand.

Det finns begränsningar med CRP

CRP-test är ett fantastiskt redskap men det finns begränsningar. Du bör vara medveten om att testet inte är specifikt för en särskilt sjukdom. Dessutom kan ju inflammation i kroppen bero på andra inflammatoriska tillstånd som infektioner eller ett emotionellt trauma.

Om du tar ett gonorré test och får positivt svar och samtidigt ser att du har ett högre CRP-värde så kan detta hänga ihop. Men inte med säkerhet. Det krävs en professionell vårdgivare som kan se på dina symtom och som förstår hur testet ska användas tillsammans med andra test för att ge dig en korrekt diagnos och prognos.

En annan sak att beakta är att det faktiskt finns autoimmuna sjukdomar som systemisk lupus erythematosus som kan ha låga CRP-nivåer. Detta även under aktiva faser. Det krävs med andra ord kunskap och erfarenhet för att förstå testresultat på rätt sätt.

En bra biomarkör för diagnos och behandling

Om vi ska sammanfatta rollen CRP spelar för autoimmuna sjukdomar så kan vi säga att detta är en värdefull biomarkör som kan användas för diagnos, övervakning av behandling såväl som bedömning av prognos. 

Det är dock nödvändigt att använda CRP i samband med andra kliniska bedömningar och laboratorietester för att detta ska ge bästa möjliga resultat från behandling. Men vi kan med säkerhet säga att CRP tester har en viktig roll att spela vad gäller effektiva behandlingsstrategier för personer med autoimmuna tillstånd.