• Snabb leverans
  • Brett sortiment
  • Frakt 29 kr

Kommer läkare att ta mitt hemmatest på allvar?

Publicerad 2024-01-01 20:29 av Nordictest
Kommer läkare att ta mitt hemmatest på allvar?

Om din läkare kommer att ta ett hemmatest på allvar eller inte beror på flera saker. Dels så handlar det ju om vad du har testat för och dels så beror det på dina symtom. När du misstänker en allmänfarlig sjukdom som klamydia eller syfilis och får ett positivt testresultat så kommer smittskyddsläkaren garanterat att ta detta på allvar!

Men då det rör sjukdomar som inte anses vara allmänfarliga så kanske läkaren inte tycker att du behöver vidare undersökning och vård. Men betyder det att läkare anser att hemmatester kan vara istället för konsultation och vård hos doktorn?

Nej, det gör det förstås inte och det är precis därför som du kanske får upplevelsen av att din läkare inte tar ditt hemmatest på allvar då han ställer många frågor som kan få det att framstå som att ditt positiva test inte accepteras.

Det finns tester som förbättrar vården

Något som är väldigt viktigt att påpeka är att det finns tester som förbättrar vården. En studie med patienter som fick mäta kolesterol hemma visade att detta ledde till bättre medicinupptag. Här kunde läkare se svart på vitt att patienter som testade hemma var mycket bättre på att fortsätta med den behandling som ordinerats.

Det som den här typen av tester har gemensamt med andra hemmatester som test av blod i avföring, ägglossningstest och crp värde test är ansvaret. När du testar hemma så innebär det att du tar ett större ansvar för din hälsa och vidare för behandling då det krävs. För läkare så kan detta vara en stor hjälp oavsett om det rör en graviditet eller en sjukdom.

Dessutom kan vi ju se att vården inte överbelastas på samma sätt då du kan testa dig hemma istället för att sitta i en stol på en lokal vårdcentral. Det är något läkare tar på största allvar och som får stor betydelse under pandemier.


Kritik av läkare mot hemmatester

Nu har det förstås förekommit kritik från läkare mot hemmatester och kanske är det denna du tänker på då du drar dig för att diskutera ditt testresultat med din husläkare eller via en läkartjänst online.

Bland annat så har läkare varnat för genetiska självtester som du kan ta hemma. Den här typen av tester är inte bara till för att visa dig var din farfars farmors morbror hade sin hemvist. De anger också anlag för ärftliga sjukdomar. Genetiska hemmatester kan även ge besked om gener som innebär att levnadsvanorna bör anpassas för att undvika utveckling av sjukdom.

Läkare har gått ut med kritik mot dessa tester och menar att de är meningslösa och att de rentav inte ger ett korrekt svar. Även om testet rent praktiskt visar att det finns en viss genmutation så krävs det mycket mer analys för att få ett riktigt svar på frågan om detta innebär en ökad risk för sjukdom.

Nu rör detta en specifik form av tester som kan göra jobbet för läkare svårare då de får frågor från personer som oroar sig efter ett sådant test. Detta kan ju inte jämföras med den ansvarsfulla handlingen att ta ett hemmatest för en könssjukdom för att sedan kontakta vården om detta.


Hemmatesterna blir bättre och bättre

Läkare är också väl medvetna om att forskningen som ligger till grund för hemmatester går framåt. Många av de hemmatester som tidigare har avfärdats som otillräckliga har förbättrats så att det går att förlita sig på dem för att bekräfta smittor eller infektioner.

Teststickor blir bättre och kiten för hemmatester är enklare att hantera på rätt sätt. Detta innebär att läkare inte alls avfärdar testresultaten som irrelevanta. I vissa fall kanske de begär ett extra test för att bekräfta men hemtestet är ett viktigt verktyg då du vänder dig till en läkare för att få en diagnos.

Numera finns det ju tester som ger otroligt snabba svar. Så det handlar inte bara om att du som privatperson nu enkelt kan utföra ett test som tidigare bara var möjligt på ett labb. Du behöver inte vänta en vecka på svar och det är något som förändrar hur vi kan hantera smittspridning.

Under Covid-19-pandemin var det många läkare som insåg att hemmatesterna var en stor hjälp då de drog ner på antalet personer som sökte vård bara för att få smittan bekräftad. Detta gav ju mer utrymme för personer som hade drabbats av allvarligare symtom och behövde tiden hos läkaren mer än de som fick enklare förkylningssymtom och kunde själv-behandla i hemmet.

Undersökning och vård är viktigt

Det gäller också att skilja på kritik av användningen av tester och själva testet. Även om läkare kan hålla med om att hemmatester för olika smittor fungerar och ger pålitliga resultat så riktas kritiken mot hur dessa används.

Många inser inte att hemmatester inte är samma sak som diagnos. Bara för att du själv kan ta reda på om du har smittats så gör det dig inte till en läkare som tillsammans med Google hittar bästa möjliga behandling. Men det är ju just detta som ofta sker.

Symtom kan vara de samma för olika sjukdomar och det är viktigt med en helhetsbild av en persons upplevda hälsobekymmer. Detta är också något som vi ofta påpekar vad gäller våra tester. Det stämmer att de ger väldigt pålitliga resultat men de är ju på intet sätt istället för en diagnos och vårdplan från en vårdgivare.

Kritiken mot hemmatester som diagnos är befogad och på så vis kan vi nog säga att läkare fortsatt inte kommer att ta den här typen av diagnos på allvar. Men när du har symtom och oro för en viss smitta och dessutom har ett hemmatest som bekräftar detta så är det klart att läkaren kommer att ta detta med i sin analys och förslag för behandling.

När du får en massa följdfrågor som får det att verka som att läkaren inte tar ditt hemmatest på allvar ska du vara glad för det. Det visar att läkaren gör sitt jobb och försöker få den viktiga helhetsbilden som är ett måste för att du ska få rätt diagnos och bästa möjliga behandling.