• Snabb leverans
  • Brett sortiment
  • Frakt 29 kr

Måste jag isolera mig om jag får positivt test?

Publicerad 2023-12-18 00:31 av Nordictest
Måste jag isolera mig om jag får positivt test?

Ett positivt test kan mycket väl innebära att du måste isolera dig men först måste du söka vård för att bekräfta om det rör sig om en allmänfarlig sjukdom och att du inte bör vara omkring andra människor. Låt oss reda ut vilka sjukdomar som räknas som allmänfarliga så att du vet när du bör kontakta vården för att ta reda på hur du ska hantera ditt testsvar.

Regler för allmänfarliga sjukdomar

För att förstå när det kan bli så att du måste isolera dig efter positivt test så måste vi förstå vilka sjukdomar som räknas som allmänfarliga. I vår svenska smittskyddslag så ingår det omkring 60 olika sjukdomar men det är bara cirka hälften av dessa som räknas som allmänfarliga.

Några vanliga allmänfarliga sjukdomar är:

  • Klamydia
  • Salmonella
  • Gonorré
  • Syfilis
  • HIV
  • Gulsot (Hepatit A, B och C)
  • Tuberkulos

Om du misstänker någon av dessa sjukdomar så säger den svenska lagen att du är skyldig att testa dig. Detta såvida en läkare bedömer att dina symtom tyder på den allmänfarliga sjukdomen.

Det är alltså inte så att du på grund av att du själv tycker att du har symtom på salmonella nu blir skyldig att testa för sjukdomen. Men om du tar ett samtal med läkare på telefon och får uppmaningen att ta klamydia test eller test för gonorré så måste du alltså göra det.


Ska du isolera dig eller inte?

Det som kommer att påverka om du ska isoleras efter positivt test eller inte är hur du mottar de instruktioner du får från en smittskyddsläkare. När du har fått ett positivt resultat med ett hemmatest så ska du ta kontakt med vården.

Om det rör en allmänfarlig sjukdom så kan du tvingas till isolering om du vägrar att genomgå behandling eller följa de instruktioner som smittskyddsläkaren gav dig. Faktum är att det kan få rättsliga konsekvenser om du struntar i isoleringen eller andra viktiga instruktioner som är till för att stoppa smittspridningen.

Om en person testar positivt för HIV eller syfilis och sedan med denna vetskap smittar någon annan så kan det leda till åtal och dom för misshandel.

Vad gäller enligt lagen för isolering vid positivt test?

Den svenska smittskyddslagen radar upp de förutsättningar som gäller för att en person som testat positivt för en allmänfarlig smitta ska isoleras. Här är det tydligt att det handlar om personer som inte är beredda eller som av något skäl inte klarar av att frivilligt genomföra de åtgärder som krävs för att minska risken för smittspridning.

Risken ska dock vara påtaglig för att andra ska smittas för att man ska beordra isolering för personen med positivt testresultat. Det är Förvaltningsrätten som kommer att fatta beslutet om isolering. Detta sker efter att en smittskyddsläkare ansöker om detta.

Under coronapandemin blev alla medvetna om konceptet isolering

Under coronapandemin som svepte över världen 2020 så blev isolering ett hushållsord. Tidigare så har isolering vid positivt test i första hand handlat om de allmänfarliga sjukdomarna och folk som inte bryr sig om att vidta åtgärder mot smittspridning. Men med pandemin så kom det nya riktlinjer vid symtom som även kännetecknar sjukdomar som halsfluss som inte är allmänfarliga.

Sedan dess så kan det mycket väl vara så att du då du börjar få ont i gommen och är förkyld kan misstänkas bära på coronasmittan och därmed ska stanna hemma för att inte smitta andra. Riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten, som alltså inte är svensk smittskyddslag utan riktlinjer, har ändrats sedan början av pandemin 2020.

I januari 2022 så gick man ut med regeländringar vid positivt coronatest. Sedan dess gäller fem dagars isolering hemma räknat från den dagen personen som testat positivt fått symtom. Undantaget till denna regel är personer som tagit tre vaccinationer mot corona och de som har haft Covid-19 under de senaste tre månaderna.

Personer med nyckelfunktioner för samhällsviktig verksamhet behöver inte isolera sig så länge som riskreducerande åtgärder genomförs.

Det här är viktig information för dig som misstänker sjukdomar som liknar Covid-19. Om du får ett negativt test för halsfluss så kan det ju vara så att du bör testa för corona. Åtminstone om du inte är vaccinerad tre gånger och inte har haft sjukdomen under de senaste tre månaderna.


Hemmatesterna hyllas under pandemin

Något som har varit positivt för alla former av smittrisker och försöken att bromsa dessa med isolering och rätt behandling är att hemmatester har fått större uppmärksamhet tack vare coronapandemin.

Under epidemin så insåg myndigheter att hemmatester var ett bra sätt att snabbt agera och undvika kontakt med hjälp av isolering. Hemmatesterna fungerar på så vis som en broms av smittspridningen och de kan också minska belastningen på sjukvården. Detta kan vi ju även säga om testerna för de allmänfarliga sjukdomarna som du kan ta hemma.

Isolering eller inte?

Nu behöver du inte oroa dig för att du kanske begår ett brott om du misstänker smitta och ännu inte har testat dig. Ett hemmatest är enkelt att få hem och så snart som du vet om du har smittats av en allmänfarlig sjukdom eller inte så kan du konsultera en smittskyddsläkare på telefon eller till och med via chatt online.

Detta är alldeles tillräckligt för att se vad som behöver göras vidare. I de flesta fall så blir det ju inte tal om isolering. För de flesta allmänfarliga sjukdomar så finns det protokoll för behandling och god kunskap om när det finns risk för smitta och när det inte gör det.

Dessutom är det antagligen så att du är intresserad av att veta när du borde undvika kontakt med nära och kära för att inte föra smittan vidare. Så någon forcerad isolering lär det ju inte bli tal om då du med största sannolikhet kommer att göra det som krävs för att må bra och undvika att göra andra sjuka!