• Snabb leverans
  • Brett sortiment
  • Frakt 29 kr

Herpes och ditt immunförsvar – viktigt att veta

Publicerad 2024-04-27 08:27 av
Herpes och ditt immunförsvar – viktigt att veta

Precis som med alla andra infektionssjukdomar så kommer ditt immunförsvars skick att få betydelse för hur hårt du drabbas av herpesviruset. Immunförsvaret får betydelse av flera skäl vid herpes. Det är till exempel så att personer med nedsatt immunförsvar utvecklar resistens mot behandlingar och då kan det bli ännu svårare att lindra symtomen vid herpes.

Det finns en hel del forskning omkring herpesviruset och man har kommit fram till att detta virus på något vis lyckas undvika immunförsvaret. Detta kan vara en förklaring till varför så många bär på viruset och varför infektioner kan poppa upp längre fram i livet trots att det har gått många år sedan man först smittades.

Vi bör först och främst klargöra att det finns sjukdomar som liknar herpesinfektion. Innan du bestämmer dig för att du har herpes är det klokt att ta ett test, bekräfta om det är munherpes eller genital herpes och givetvis att rådgöra med din vårdgivare för att fatta beslut om lämplig behandling.

Viktigt att veta vad gäller herpes och ditt immunförsvar

Herpesinfektioner och deras interaktion med ditt immunförsvar är ett område som bör förstås när vi vill hantera och förebygga mot utbrott. De vanligaste formerna av virus är HSV-1 (oral) och HSV-2 (genital). Men det finns faktiskt flera varianter och precis som alla andra virus så sker mutationer vilket ytterligare komplicerar behandling.

Några punkter att beakta:

Latens

Efter den första infektionen så drar sig herpesviruset tillbaka till nervceller där det förblir latent, eller vilande som vi också kan kalla det. När ett virus är latent så kommer det att undvika immunförsvaret som jobbar i första hand med aktiva infektioner.

Det kluriga med herpesviruset är att det kan återaktiveras med jämna mellanrum. Det betyder nya utbrott som då måste behandlas för att mildra symtom och kanske också för att minska risken för spridning.

Det här är också viktigt att förstå när du vill ta ett herpes test hemma. Om viruset är i latent läge så kommer det ju inte finnas antikroppar som då immunförsvaret är aktiverat. Då är det bättre att spara testet och ta det nästa gång herpesen blommar upp.

Hämning av antigenpresentation

Det är så att herpesviruset kan störa immunförsvarets förmåga att skicka virala antigener till cellens ytskikt. Det leder till att immuncellerna inte kan känna igen och förstöra celler som har infekteras. Detta är också något som ger herpesviruset ett försprång.

Herpesen kan forma immunsystemet

En annan intressant aspekt av herpes och ditt immunförsvar är det som kan beskrivas som modulering av immunsvaret. Detta kan ske på flera sätt. Det kan till exempel vara så att viruset minskar effektiviteten hos cytokiner som interferoner som har avgörande roller i immunförsvarets arbete mot virusinfektioner.

Så påverkar immunsystemet herpesviruset

Det är förstås så att immunförsvaret har inflytande över herpesviruset. Men precis hur effektivt det kommer att vara beror på lyhördheten i systemet samt hur svårt herpesutbrottet är. Här handlar det bland annat om det initiala svaret på infektionen.


När immunsvaret är effektivt från start så kan det leda till en mildare infektion som varar under en kortare tid. Det är detta som kan göra att symtomen varierar stort mellan olika personer. Även om det rör sig om precis samma smitta.

Ett friskt immunförsvar kan minska frekvensen av nya utbrott

Det sägs också att ett starkt immunförsvar kan minska frekvensen av nya utbrott. Det är känt att personer med underliggande hälsoproblem som drabbas av herpes får svårare symtom. Den som har HIV eller AIDS eller som genomgår en cancerbehandling kan få mycket svårare och allvarligare utbrott än den som har stark grundfysik och inga underliggande sjukdomar.

Immunförsvaret kommer ihåg herpesen

Trots sin förmåga att ligga latent och gömt från immunförsvaret så kommer systemet att ha ett minne av viruset. Detta är en hjälp längre fram då nya infektioner kan kontrolleras på ett bättre sätt. Närvaron av specifika antikroppar och T-celler kan leda till att effekten av viruset mildras tids nog.

Kan du hantera herpes genom att stötta ditt immunsystem?

Ja, du kan göra stor skillnad genom att stödja ditt immunförsvar. Först och främst så handlar det om att anamma en hälsosam livsstil. Du bör träna regelbundet, äta en balanserad kost och sova ordentligt. Dessutom kan det vara klokt att jobba med god hantering av stress. 

Det är numera välkänt att stress kan försvaga immunförsvaret så det är bra att göra sådant som kan minska på stressen.

Håll dig borta från sådant som utlöser utbrott

Det kan också vara så att du minskar risken för nya utbrott genom att undvika så kallade trigger. Vi har nämnt stress men saker som ultraviolett ljus och trötthet är också sådant som kan utlösa en ny herpesinfektion i din kropp. Håll dig borta från dessa triggers så gott det går.

Medicinering vid utbrott

Det finns också mediciner som fungerar antiviralt och som kan vara en hjälp vid utbrott. Dessa mediciner är inriktade på att dämpa virusets spridning i kroppen. När immunförsvaret är nedsatt kan det bli livsviktigt att använda den här typen av herpes medicin.


Vaccination och forskning

Just nu finns det inget vaccin mot herpes men som vi har tagit upp tidigare så är ett herpesvaccin på gång. Forskningen omkring herpes fortgår och det kan vara en hjälp då man försöker få fram ett vaccin såväl som för att hitta bättre behandlingsmetoder.

Forskningen upptäcker också nya intressanta saker som att herpesvirus kan öka risken för Alzheimers. Mer kunskap omkring detta kan leda till förbättringar inom vården av sjukdomar mellan vilka vi tidigare inte såg någon koppling.

Håll ditt immunförsvar i form

Med bättre förståelse för hur herpes och ditt immunförsvar interagerar så inser du hur viktigt det är att ta hand om immunsystemet. Om du inför förändringar som kan leda till ett starkare immunförsvar så kan du alltså påverka förekomsten av nya herpesutbrott samt deras intensitet. Det är ju något som kan få stor betydelse för din livskvalitet såväl som risken för att smittan sprider sig.